Zoeken
Menu
Kwart van pv-panelen is niet geregistreerd Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Uit een steekproef van Stedin, in samenwerking met Sobolt, blijkt dat een kwart van de zonnepanelen niet is geregistreerd bij de netbeheerder. Stedin bekeek satellietbeelden van wijken in Rotterdam en Delft en legde deze langs de lijst met geregistreerde zonnepanelen. Hieruit bleek dat 25 procent van zonnepanelen niet is doorgegeven aan Stedin.

Als de conclusie uit de steekproef wordt doorgetrokken voor het hele verzorgingsgebied van Stedin (Zuid-Holland en Utrecht) zou er voor 81,5 megawatt aan vermogen zonnestroom onbekend zijn. Omgerekend zo’n 326.000 zonnepanelen. De resultaten zijn voor Stedin aanleiding om consumenten op te roepen de zonnepanelen alsnog te registeren via www.energieleveren.nl. De netbeheerder onderzocht met satellietbeelden en een algoritme dat panelen herkent twee wijken in Rotterdam en Delft. Vervolgens vergeleek de beheerder de resultaten met zijn eigen database, en bleek dat een kwart van de pv-panelen niet moet zijn geregistreerd. Volgens Stedin is dit een representatieve steekproef die je kunt doortrekken naar het hele verzorgingsgebied van Stedin.

Geld mislopen

Het achterwege blijven van de registratie heeft gevolgen voor de capaciteit in een wijk, maar ook voor de gebruikers van de panelen persoonlijk. 'Een kabel heeft een gepaalde capaciteit. Als de zonnepanelen in een straat op een zonnige dag meer stroom opwekken dan de capaciteit van de kabel, kan de stroom nergens heen. De panelen stoppen dan met stroom opwekken, waardoor mensen zelfs geld kunnen mislopen via de salderingsregeling', aldus Koen de Lange, woordvoerder van Stedin. Het gaat daarbij dan niet alleen om ongeregistreerde panelen; als de kabel vol zit, loopt iedereen met zonnepanelen geld mis.

Balans

Om de capaciteit van het net in balans te houden met het aanbod van (zonne)stroom en de vraag moet de beheerder wel weten hoeveel stroom elke straat opwekt. Het registreren van zonnepanelen is daarvoor belangrijk en dus trekt Stedin nu aan de bel.

Het vermogen een zonnestroom in het verzorgingsgebied van Stedin groeit flink. Voorlopig gebeurt het volgens De Lange nog maar een enkele keer dat de kabels hun maximale capaciteit bereiken door een teveel aan groene stroom. Maar het aantal zonnepanelen groeit hard, en de netbeheerder wil toekomstbestendig zijn. 'Om te weten wat voor capaciteit toekomstige kabels moeten hebben, is het belangrijk dat we nu een goed beeld hebben van het aantal panelen per wijk of straat.'

Taak installatiebranche

Volgens De Lange kan de installatiebranche van grote betekenis zijn bij taak om zoveel mogelijk panelen geregistreerd te krijgen, bijvoorbeeld door bij de installatie ook de registratie te regelen. Waarom een kwart van de mensen zijn panelen toch niet registreert, weet De Lange niet zeker. Sommige mensen vergeten het, anderen willen het uit principe misschien niet. In de gebruiksvoorwaarden van de panelen staat wel dat registratie moet, maar niet iedereen denkt eraan.

Stedin heeft tevens een ranglijst gepubliceerd van het aantal zonnepanelen en het geregistreerd vermogen per gemeente. Utrecht staat op één, met 23,5 MW aan (geregistreerde) zonnestroom. Amersfoort, Den Haag en Rotterdam volgen. 

Ook interessant