Zoeken
Menu
Nefit start nieuw onderzoek naar veiligheid cv-ketels Tekst: Mari van Lieshout - Beeld: Shutterstock

Nefit betreurt het zeer dat er onduidelijkheid is ontstaan over de veiligheid van cv-ketels van het type Nefit TopLine uit 2006-2009. Als de branders van deze ketels zijn vervangen en het toestel minimaal één keer per twee jaar wordt onderhouden, hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over de veiligheid van het toestel. Dit stelt Nefit naar aanleiding van de onrust die is ontstaan na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens RTL zouden duizenden cv-ketels van Nefit van de betreffende serie gevaarlijk zijn, omdat brand kan ontstaan en er risico is van koolmonoxidevergiftiging. In het onderzoek waar de recente berichtgeving op is gebaseerd, wordt gesteld dat de lopende actie van Nefit waarbij de brander wordt vervangen, niet afdoende is. Een lekkende warmtewisselaar zou volgens dat onderzoek ook kunnen leiden tot brand of tot lekkage van koolmonoxide (CO) buiten het toestel. Ook wordt gesteld dat Nefit informatie zou hebben verzwegen voor de NVWA. Deze stellingen zijn onjuist.

Technisch expert Peter Coppes van C+B Advies en Expertise heeft op verzoek van RTL Nieuws de ketels onderzocht. Nefit stelt dat diverse onderzoeken door de fabrikant zelf en een onafhankelijke, gerenommeerde partij aantonen dat een kapotte warmtewisselaar geen verhoogd risico oplevert op brand of lekkage van CO buiten het toestel. 'Deze onderzoeken zijn ook gedeeld met de NVWA. Door de constructie van cv-ketels blijft een eventuele lekkage van CO die ontstaat door een defecte warmtewisselaar binnen het toestel. De ventilator zorgt voor onderdruk waardoor deze gassen alsnog worden afgevoerd via het afvoerkanaal,' aldus de woordvoerder Jan Bosch.

Alle twijfel wegnemen

Om alle twijfel weg te nemen zal Nefit een gerenommeerde partij opnieuw opdracht geven om nader onderzoek uit te voeren. De uitkomsten van het onderzoek zullen openbaar worden gemaakt, belooft de fabrikant. Ook toont Nefit zich bereid mee te werken aan eventueel andere onafhankelijke onderzoeken door een gerenommeerde partij.

Nefit erkent dat de warmtewisselaar van de TopLine 2006-2009 vaker kapot gaat dan mag worden verwacht. Dit zou kunnen leiden tot smeltschade aan het toestel. 'Wij kunnen ons voorstellen dat gebruikers daarvan schrikken, maar er is geen verhoogd risico voor de brandveiligheid. Er zijn bij Nefit in totaal 63 gevallen bekend van smeltschade binnen het toestel, waarbij de schade in 8 gevallen ook aan de buitenkant zichtbaar was. Van de 128.000 toestellen van het type TopLine die zijn verkocht in 2006-2009, zijn 25.000 warmtewisselaars vroegtijdig vervangen.'

Maatregelen zijn afgestemd met NVWA

Alle mogelijke risico’s voor de gebruiker en zijn omgeving zijn voorgelegd aan de NVWA. De conclusie daarbij is dat de originele brander bij dit type toestel een risico kan vormen voor de brandveiligheid. Dat geldt niet voor de warmtewisselaar. Voor de brander loopt sinds februari 2017 een preventieve vervangingsactie, die is afgestemd met de NVWA. Nefit roept gebruikers die de originele brander nog niet hebben laten vervangen nogmaals op zich te melden bij hun installateur. De fabrikant benadrukt  dat onafhankelijk onderzoek aantoont dat lekkage van CO buiten het toestel niet veroorzaakt kan worden door een defecte warmtewisselaar. 

Ook interessant